Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Provozovatelem stránek www.mediasys.cz je společnost MEDIASYS, s.r.o., IČ: 25083940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47402 (dále jen „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro vyřízení dotazů zaslaných prostřednictvím webového formuláře.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno firmou Mediasys s.r.o. tedy správcem osobních údajů.
Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@mediasys.cz

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18.4.2024.